zkoušky

Postupové zkoušky

nejbližší zkoušky —  březen 2018, léto 2018?, listopad 2018
Pokud žák neprojde fyzickým testem, nebude ke zkoušce připuštěn

 

OPICE (I)
znak první zkoušky - opice
fyzická příprava
5 kliků
5 dřepů s výskokem
5 sklapovaček
šňůra
mabu 0,5min

zkoušky
švihové kopy
– na čelo
– oblouk ven
protlačovací kop – přední
údery pěstí (na tleskání)
točení do stran (křídla mlýna)
postoje
– mabu
– gongbu
– pubu
– tixi
– zuopan (se změnou stran)
kotoul vpřed
hvězda (přemet stranou)
sestava – První brána severního Šaolinu

KUDLANKA (II)

fyzická příprava
10 kliků
10 dřepů s výskokem
10 sklapovaček
šňůra
mabu 0,5min

zkoušky
kopy
– dovnitř ven s otočkou
– protlačovací stranou
– mavaši + blok
šaolinská roztahovačka
točení do pubu s plácnutím do země
točení ve svislé rovině
most ze stoje a zpět
úhyby (hůl nebo dao)
pád vzad
skok 360
arsitao
sestava Duilian

TYGR (III)
třetí zkoušky - tigr

 

 

fyzická příprava
5 šaolinských kliků
5 kliků na pěstech
10 pavouk
mabu čabu 5x
šňůra
mabu 0,5min (hůl na stehnech)

zkoušky
švih na čelo s údery dlaní
sestava hůl (16 pohybů)
stojka
stoj s nohou před sebou
koutučpinchen (opice)
švih z gongbu s údery
bloky – 8
běh přes pubu-gongbu s točením
držení za oděv
párová práce (1-1)
skok (vichr nebo bedujín nebo lotos, …)

OREL (IV)

 

 

fyzická příprava
10 šaolinských kliků
10 kliků na pěstech
0,5 min podpor ležmo na předloktí
tixi pubu 5x
šňůra
mabu 0,5min (hůl na stehnech a na předloktí)

zkoušky
zadní podmet
lotos, vichr
sklopka
stoj s nohou bokem k hlavě
boj hůl 1×1
pohyby s Nan quanu
horizontální pohyby s holí
točení trojzubec
sestava zbraň,
nebo Gong-li quan

DRAK (V)

 

 

fyzická příprava
10 šaolinských kliků (celých)
5 kliků na pěstech s výskokem
dřepy na jedné noze 5/5
držení nohou nad zemí (čas)
šňůra
mabu 0,5min (hůl na stehnech a na předloktí)

zkoušky
sestava zbraň, nebo Gong-li quan
přemet nebo skobička
lochaň kochaň
několik pohybů dao
kombinace skoky (dva skoky, 2 kopy, postoj)
postojová řada
sestava meč (16)