zkoušky

Postupové zkoušky

nejbližší zkoušky —  20. listopad 2023, březen 2024
Pokud žák neprojde fyzickým testem, nebude ke zkoušce připuštěn.

 

 

OPICE (I)
znak první zkoušky - opice
KUDLANKA (II)
fyzická příprava
5 kliků
5 dřepů s výskokem
5 sklapovaček
šňůra
mabu 0,5min
zkoušky
švihové kopy
– na čelo
– oblouk ven
protlačovací kop – přední
údery pěstí (na tleskání)
točení do stran (křídla mlýna)
postoje
– mabu
– gongbu
– pubu
– tixi
– zuopan (se změnou stran)
kotoul vpřed
hvězda (přemet stranou)
sestava – Šest základních postojů
fyzická příprava
10 kliků
10 dřepů s výskokem
10 sklapovaček
šňůra
mabu 0,5min
zkoušky
kopy
– dovnitř ven s otočkou
– protlačovací stranou
– mavaši + blok
šaolinská roztahovačka
točení do pubu s plácnutím do země
točení ve svislé rovině
most ze stoje a zpět
úhyby (hůl nebo dao)
pád vzad
skok 360
arsitao
sestava Duilian
TYGR (III)
třetí zkoušky - tigr
OREL (IV)
fyzická příprava
5 šaolinských kliků
5 kliků na pěstech
10 pavouk
mabu čabu 5x
šňůra
mabu 0,5min (hůl na stehnech)
zkoušky
švih na čelo s údery dlaní
sestava hůl (16 pohybů)
stojka
stoj s nohou před sebou
koutučpinchen (opice)
švih z gongbu s údery
bloky – 8
běh přes pubu-gongbu s točením
držení za oděv
párová práce 1/1
skok (vichr nebo bedujín nebo lotos)
Podmínkou je také účast na závodech v rozmezí 6 měsíců
fyzická příprava
10 šaolinských kliků
10 kliků na pěstech
0,5 min podpor ležmo na předloktí
tixi pubu 5x
šňůra
mabu 0,5min (hůl na stehnech a na předloktí)
zkoušky
zadní podmet
lotos, vichr
sklopka
stoj s nohou bokem k hlavě
boj hůl 1/1
pohyby s Nan quanu
horizontální pohyby s holí
točení trojzubec
sestava Gong-li quan
Podmínkou je také účast na závodech v rozmezí 6 měsíců
DRAK (V)
fyzická příprava
10 šaolinských kliků (celých)
5 kliků na pěstech s výskokem
dřepy na jedné noze 5/5
držení nohou nad zemí (0,5 min)
šňůra
mabu 0,5min (hůl na stehnech a na předloktí)
zkoušky
sestava 6 zák. postojů – oboustranně
přemet nebo skobička
rovnováha – lochaň kochaň
kombinace skoky (dva skoky, 2 kopy, postoje)
sestava zbraň (in-sho hůl)
sestava meč – soutěžní 16
sestava dao – soutěžní 16
(možno i jiné sestavy – konzultovat dopředu s mistrem)
boj 1/1 bez zbraně i se zbraní, páky, úhyby, hody…
Podmínkou je také účast na závodech v rozmezí 6 měsíců